Grupa operacyjna

Grupa 3g

Nr operacji: 00073.DDD.6509.00082.2019.02

O nas

Tytuł operacji: „Polski system zarządzania jakością kulinarną wołowiny, dochodowy dla rolników”.

Głównym celem operacji jest opracowanie i wdrożenie nowej technologii do predykcji jakości kulinarnej (smakowitości) elementów kulinarnych w celu zarządzania jakością kulinarną wołowych elementów handlowych, w tym budowania marek handlowych mięsa wysokiej jakości.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”. Strona internetowa opracowana przez Grupę Operacyjną „Grupa 3G”. Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Skład konsorcjum

1.

Zbigniew Czyżewski – producent bydła mięsnego woj. kujawsko-pomorskie

2.

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
www.pzpbm.pl

3.

Fundacja International Meat Research 3G Foundation
www.imr3g.org/

4.

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
www.ighz.edu.pl

Galeria

 

Wkrótce dodamy tu zdjęcia z realizacji projektu.

Okres realizacji operacji

01.08.2022 – 31.08.2024

Do zakończenia pozostało:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Całkowity budżet operacji

Polskich Złotych

Adres

ul. Smulikowskiego 4/217, 00-389 Warszawa

Kierownik projektu:

Jerzy Wierzbicki